تعرفه تبلیغات در گوگل مونیران

در صورت داشتن هرگونه سوال به صورت 24 ساعته می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید

6000 400 0912    66 111 222 021

هزینه مدیریت تمامی پلن ها رایگان می باشد

همه پلن ها پلن های رینگیتی پلن های دلاری

100 رینگیت

بدون شارژ رایگان

460,000تومان

100 رینگیت مالزی معادل
دلار آمریکا : کلیک کنید
درهم امارات : کلیک کنید
لیر ترکیه : کلیک کنید
بات تایلند : کلیک کنید
توضیحات پلن خرید آنلایـن

200 رینگیت

بدون شارژ رایگان

864,000تومان

200 رینگیت مالزی معادل
دلار آمریکا : کلیک کنید
درهم امارات : کلیک کنید
لیر ترکیه : کلیک کنید
بات تایلند : کلیک کنید
توضیحات پلن خرید آنلایـن

400 رینگیت

بدون شارژ رایگان

1,710,000تومان

400 رینگیت مالزی معادل
دلار آمریکا : کلیک کنید
درهم امارات : کلیک کنید
لیر ترکیه : کلیک کنید
بات تایلند : کلیک کنید
توضیحات پلن خرید آنلایـن

800 رینگیت

+ تا 500 رینگیت رایگان

3,400,000تومان

800 رینگیت مالزی معادل
دلار آمریکا : کلیک کنید
درهم امارات : کلیک کنید
لیر ترکیه : کلیک کنید
بات تایلند : کلیک کنید
توضیحات پلن خرید آنلایـن

1200 رینگیت

+ تا 500 رینگیت رایگان

5,070,000تومان

1200 رینگیت مالزی معادل
دلار آمریکا : کلیک کنید
درهم امارات : کلیک کنید
لیر ترکیه : کلیک کنید
بات تایلند : کلیک کنید
توضیحات پلن خرید آنلایـن

2000 رینگیت

+ تا 500 رینگیت رایگان

8,400,000تومان

2000 رینگیت مالزی معادل
دلار آمریکا : کلیک کنید
درهم امارات : کلیک کنید
لیر ترکیه : کلیک کنید
بات تایلند : کلیک کنید
توضیحات پلن خرید آنلایـن

4000 رینگیت

+ تا 1000 رینگیت رایگان

16,600,000تومان

4000 رینگیت مالزی معادل
دلار آمریکا : کلیک کنید
درهم امارات : کلیک کنید
لیر ترکیه : کلیک کنید
بات تایلند : کلیک کنید
توضیحات پلن خرید آنلایـن

8000 رینگیت

+ تا 1000 رینگینت رایگان

32,960,000تومان

8000 رینگیت مالزی معادل
دلار آمریکا : کلیک کنید
درهم امارات : کلیک کنید
لیر ترکیه : کلیک کنید
بات تایلند : کلیک کنید
توضیحات پلن خرید آنلایـن

20$ آمریکا

بدون شارژ رایگان

400,000تومان

20 دلار آمریکا معادل
درهم امارات : کلیک کنید
لیر ترکیه : کلیک کنید
رینگیت مالزی : کلیک کنید
بات تایلند : کلیک کنید
توضیحات پلن خرید آنلایـن

50$ آمریکا

بدون شارژ رایگان

935,000تومان

50 دلار آمریکا معادل
درهم امارات : کلیک کنید
لیر ترکیه : کلیک کنید
رینگیت مالزی : کلیک کنید
بات تایلند : کلیک کنید
توضیحات پلن خرید آنلایـن

100 $ آمریکا

بدون شارژ رایگان

1,850,000تومان

100 دلار آمریکا معادل
درهم امارات : کلیک کنید
لیر ترکیه : کلیک کنید
رینگیت مالزی : کلیک کنید
بات تایلند : کلیک کنید
توضیحات پلن خرید آنلایـن

200$ آمریکا

+ تا 120 دلار شارژ رایگان

3,680,000تومان

200 دلار آمریکا معادل
درهم امارات : کلیک کنید
لیر ترکیه : کلیک کنید
رینگیت مالزی : کلیک کنید
بات تایلند : کلیک کنید
توضیحات پلن خرید آنلایـن

300$ آمریکا

+ تا 120 دلار شارژ رایگان

5,490,000تومان

300 دلار آمریکا معادل
درهم امارات : کلیک کنید
لیر ترکیه : کلیک کنید
رینگیت مالزی : کلیک کنید
بات تایلند : کلیک کنید
توضیحات پلن خرید آنلایـن

500$ آمریکا

+ تا 120 دلار شارژ رایگان

9,100,000تومان

500 دلار آمریکا معادل
درهم امارات : کلیک کنید
لیر ترکیه : کلیک کنید
رینگیت مالزی : کلیک کنید
بات تایلند : کلیک کنید
توضیحات پلن خرید آنلایـن

1000$ آمریکا

+ تا 250 دلار شارژ رایگان

18,000,000تومان

1000 دلار آمریکا معادل
درهم امارات : کلیک کنید
لیر ترکیه : کلیک کنید
رینگیت مالزی : کلیک کنید
بات تایلند : کلیک کنید
توضیحات پلن خرید آنلایـن

2000$ آمریکا

+ تا 250 دلار شارژ رایگان

35,800,000تومان

2000 دلار آمریکا معادل
درهم امارات : کلیک کنید
لیر ترکیه : کلیک کنید
رینگیت مالزی : کلیک کنید
بات تایلند : کلیک کنید
توضیحات پلن خرید آنلایـن