تعرفه تبلیغات در گوگل مونیران

در صورت داشتن هرگونه سوال به صورت 24 ساعته می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید

6000 400 0912    66 111 222 021

با خرید پلن های رینگیتی کارمزد کمتری نسبت به پلن های دلاری پرداخت کنید

همه پلن ها پلن های رینگیتی پلن های دلاری

100 رینگیت

بدون شارژ رایگان

380,000تومان

100 رینگیت مالزی معادل
دلار آمریکا : کلیک کنید
درهم امارات : کلیک کنید
لیر ترکیه : کلیک کنید
بات تایلند : کلیک کنید
توضیحات پلن خرید آنلایـن

20$ آمریکا

بدون شارژ رایگان

320,000تومان

20 دلار آمریکا معادل
درهم امارات : کلیک کنید
لیر ترکیه : کلیک کنید
رینگیت مالزی : کلیک کنید
بات تایلند : کلیک کنید
توضیحات پلن خرید آنلایـن

200 رینگیت

+ تا 500 رینگیت رایگان

688,000تومان

200 رینگیت مالزی معادل
دلار آمریکا : کلیک کنید
درهم امارات : کلیک کنید
لیر ترکیه : کلیک کنید
بات تایلند : کلیک کنید
توضیحات پلن خرید آنلایـن

50$ آمریکا

+ تا 120 دلار شارژ رایگان

720,000تومان

50 دلار آمریکا معادل
درهم امارات : کلیک کنید
لیر ترکیه : کلیک کنید
رینگیت مالزی : کلیک کنید
بات تایلند : کلیک کنید
توضیحات پلن خرید آنلایـن

400 رینگیت

+ تا 500 رینگیت رایگان

1,358,000تومان

400 رینگیت مالزی معادل
97 دلار آمریکا
356 درهم امارات
551 لیر ترکیه
3002 بات تایلند
توضیحات پلن خرید آنلایـن

100 $ آمریکا

+ تا 120 دلار شارژ رایگان

1,420,000تومان

100 دلار آمریکا معادل
درهم امارات : کلیک کنید
لیر ترکیه : کلیک کنید
رینگیت مالزی : کلیک کنید
بات تایلند : کلیک کنید
توضیحات پلن خرید آنلایـن

800 رینگیت

+ تا 500 رینگیت رایگان

2,696,000تومان

800 رینگیت مالزی معادل
194 دلار آمریکا
713 درهم امارات
1103 لیر ترکیه
6005 بات تایلند
توضیحات پلن خرید آنلایـن

200$ آمریکا

+ تا 120 دلار شارژ رایگان

2,820,000تومان

200 دلار آمریکا معادل
درهم امارات : کلیک کنید
لیر ترکیه : کلیک کنید
رینگیت مالزی : کلیک کنید
بات تایلند : کلیک کنید
توضیحات پلن خرید آنلایـن

1200 رینگیت

+ تا 500 رینگیت رایگان

4,014,000تومان

1200 رینگیت مالزی معادل
291 دلار آمریکا
1070 درهم امارات
1654 لیر ترکیه
9007 بات تایلند
توضیحات پلن خرید آنلایـن

300$ آمریکا

+ تا 120 دلار شارژ رایگان

4,200,000تومان

300 دلار آمریکا معادل
درهم امارات : کلیک کنید
لیر ترکیه : کلیک کنید
رینگیت مالزی : کلیک کنید
بات تایلند : کلیک کنید
توضیحات پلن خرید آنلایـن

2000 رینگیت

+ تا 500 رینگیت رایگان

6,640,000تومان

2000 رینگیت مالزی معادل
486 دلار آمریکا
1783 درهم امارات
2757 لیر ترکیه
15012 بات تایلند
توضیحات پلن خرید آنلایـن

500$ آمریکا

+ تا 120 دلار شارژ رایگان

6,950,000تومان

500 دلار آمریکا معادل
درهم امارات : کلیک کنید
لیر ترکیه : کلیک کنید
رینگیت مالزی : کلیک کنید
بات تایلند : کلیک کنید
توضیحات پلن خرید آنلایـن

4000 رینگیت

+ تا 1000 رینگیت رایگان

13,080,000تومان

4000 رینگیت مالزی معادل
971 دلار آمریکا
3567 درهم امارات
5515 لیر ترکیه
30025 بات تایلند
توضیحات پلن خرید آنلایـن

1000$ آمریکا

+ تا 250 دلار شارژ رایگان

13,700,000تومان

1000 دلار آمریکا معادل
درهم امارات : کلیک کنید
لیر ترکیه : کلیک کنید
رینگیت مالزی : کلیک کنید
بات تایلند : کلیک کنید
توضیحات پلن خرید آنلایـن

8000 رینگیت

+ تا 1000 رینگینت رایگان

25,920,000تومان

8000 رینگیت مالزی معادل
1942 دلار آمریکا
7134 درهم امارات
11031 لیر ترکیه
60050 بات تایلند
توضیحات پلن خرید آنلایـن

2000$ آمریکا

+ تا 250 دلار شارژ رایگان

27,200,000تومان

2000 دلار آمریکا معادل
درهم امارات : کلیک کنید
لیر ترکیه : کلیک کنید
رینگیت مالزی : کلیک کنید
بات تایلند : کلیک کنید
توضیحات پلن خرید آنلایـن